ПОПЛАКА ‼️

Од оштетено лице и политичка партија
за непочитување на човекови права и државен терор
од страна на полициските, истражните и правосудните органи на Македонија и Турција.

Линк до документот:

https://drive.google.com/file/d/18rSjcyZg9LHzrk7YSC0l2pPYlIqoKXun/view