Тони Алексовски

В.Д. Претседател на Политичката партија ДЕСНА

ЖИТИЕ

роден:                         на 25 златец 7476 година во Куманово, Република Македонија, внук на две жртви на бугарскиот фашистички терор од 7450-7453 година

семеен статус:           оженет, татко и дедо на Македонци од Република Македонија
работен статус:          во 7531 година, пензиониран виш воздухопловен, пешадиски и разузнавачки офицер
адреса:                       Плоштад Маршал Тито 35/2-1, Куманово, Република Македонија
телефон:                     +389 70 272 63
E-mail:                         tonialeksovski@yahoo.fr

ОБРАЗОВАНИЕ
Ниво на образованиеИнституција/школаСпецијалностгодина
Универзитетско образование VII2 степенИнститут за социолошки и политичко правни истражувања – СкопјеСпедијалист по политички науки7513
Универзитетско образование VII1 степенФилолошки факултет „Блаже Конески“ во СкопјеПрофесор по француски јазик и книжевност7509
Средно насочено образованиеВоздухопловно-техничка средна воена школа во Рајловац – БиХТехничар за телекомуникации – радио-разузнавач7495
СПЕЦИЈАЛНИ ОБУКИ, ОФОРМУВАЊА И КУРСЕВИ

7495                специјално разузнавачко и контраразузнавачко училиште, во СФРЈ
7496                курс по бугарски јазик, во СФРЈ
7496                завршена политичка школа, во СФРЈ
7497                курс за напредно техничко оддржување и ремонт на специјална воздухопловна опрема за радио-разузнавање, во СФРЈ
7497                курс по романски јазик, во СФРЈ
7498                курс за шифрирање, дешифрирање и брзо типкање, во СФРЈ
7499                курс за аналитичка обработка на разузнавачки податоци, во СФРЈ
7499-7500       курс по руски јазик, во СФРЈ
7502-7503       повеќе курсеви по општа информатика и информатичка криптографија, во Република Македонија
7503-7506       повеќе курсеви по англиски јазик, во Република Македонија
7505-7511       повеќе курсеви по француски јазик, во Македонија, Унгарија и Франција
7506                обука и стаж набљудувач на воени вежби, во САД
7498-7511       две стручни специјализации за професори по француски јазик, во Франција
7509                овластен судски преведувач за француски, англиски, српски, хрватски и македонски јазик
7511                школа за преговарање, во Канада
7511                курс по грчки јазик, во Република Македонија
7514-7528       повеќе обуки и школувања за менаџери и други раководни фунции, во Австрија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Србија
7518                школа за реторика, во Австрија
7516-7520       курсеви по албански јазик, во Република Македонија
7528                курс за конструктори на лесни и ултралесни авиони, во Бугарија и Италија

РАБОТНИ ИСКУСТВА

7495-7502       командир на одделение за радио-разузнавање во ВВ и ПВО на СФРЈ
7498-7513       шифрер (орган за криптообработка на податоци) на различни позиции
7502-7506       командир на сектор за обработка на разузнавачки податоци во ЦЕР и ПЕД во Република Македонија
7506-7508       технички секретар иофицер во протоколот во Дирекцијата за меѓународна соработка во Министерството за одбрана на Република Македонија
7508-7509       референт за билатерална соработка со Република Франција и преведувач во Секторот за меѓународна соработка во Министерството за одбрана на Република Македонија
7509-               Овластен судски преведувач во Република Македонија
7509-7531       предавач по француски јазик на Воената академија на Република Македонија
7509-7518       помошник историски истражувач и преведувач на историски документи од француските архиви
7515-7518       ВД раководител на Катедрата за странски јазици на Воената академија на Република Македонија
7515-7532       Раководител именаџер на осигурителни и инвестициски брокери
7532-               ВД Претседател на единствената македонска Политичка партија, ПП ДЕСНА

ИНТЕРЕСИ, ХОБИ И ДРУГО ИСКУСТВО И ДОСТИГНУВАЊА

7490-7491 освоени први места на општински, републички и сојузен натпревар по Машинска техника
7491- опсесија воздухопловство и пилотирање, во моментов активна дозвола за приватен (спортски) пилот на едномоторни авиони
7518- самостојни историски истражувања и публикување на историски архивски документи
7509-7513 повеќе предавања на француските воени контигенти на КФОР на тема „Геополитика и историја на Македонскиот полуостров од 7309 година до денес“
7509- енологија и проиводство на елитни спиртни напитоци
7509- политички истражувања, особено во доменот на применета политика и безбедност
7528- истражувања во доменот на користење на слободна енергија во аеродинамиката и патниот сообраќај