ПИСМО 5 од ПАЛЧО !!

Писмо број 5 од Палчо ‼️

Магаре или Змија❓‼️

Одлично како и секогаш за Човек кој одлично ги познава состојбите во Македонија…

Читајте и уживајТЕ… Доколку немате ИЧ срам и одговорност за изборот на Змијата 🤬😡🤬

П. С.

За медиумите кои со НЕверување ги споделуваат писанијата на Палчо, нека не се сомневаат во веродостојноста на писмото… И немојТЕ да го користите зборот “наводно”… Само како совет!

Со почит,

ПП Десна

Facebook пост: https://www.facebook.com/61555785926927/posts/pfbid02Wovxpiv8RCs8RzrRwiWc2TLTUn1HjCYYvvgQxzKiKSKUsGzgSHLfJzoPHvCxd9YNl/