|

Соопштение за Четврти Конгрес на П.П. ДЕСНА

На ден 01 Април 2024 година, со почеток од 18.00 часот, ќе се одржи 4. Конгрес на ПП Десна.

Предлог дневен ред:
1.- Верификација на листите за пратеници.

Присуството е задолжително.
Со почит,
Генерален Секретар Зоран Петковски