Соопштение за Трет Конгрес на П.П. ДЕСНА

Предлог дневен ред:

  1. Поддршка на Зорица Цветковска за кандидат за Претседател на Република Македонија.
  2. Усвојување на измените и дополнувањата на Статутот на ПП Десна.

Со почит,
Генерален Секретар на ПП ДЕСНА
Зоран Петковски.